STRUKE:

Svjetska prirodna i kulturna baština

ilustracija
SVJETSKA PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA, znak
ilustracija1ilustracija2ilustracija3ilustracija4ilustracija5ilustracija6ilustracija7

Svjetska prirodna i kulturna baština, prirodna i kulturna dobra međunarodno priznate, izvanredne i univerzalne vrijednosti koja su kao takva podvrgnuta i posebnomu režimu zaštite i očuvanja. Sam pojam uveden je Konvencijom o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine, koju su zemlje članice UNESCO-a prihvatile na 17. zasjedanju Opće konferencije te organizacije 17–21. XI. 1972. u Parizu. Stupanje Konvencije na snagu označava novo polazište u međunarodnoj suradnji oko očuvanja posebno vrijednih prirodnih i spomeničkih cjelina, jer su time osigurani pravni, administrativni i financijski okviri suradnje. Osnovani su međuvladin Odbor za svjetsku baštinu (čini ga 21 država članica koje izabire Opća skupština zemalja članica na rok od 6 godina) i Fond za svjetsku baštinu, koji djeluju od 1976. Konvencija ne konkurira nacionalnim programima zaštite prirodnih i kulturnih dobara, nego ih samo dopunjava. Temelji se na svijesti o kolektivnoj odgovornosti svih naroda svijeta za degradaciju kako prirodnoga tako i izgrađenoga okoliša. Svaka od 184 (25. X. 2006) zemlje potpisnice Konvencije prihvaća vlastitu odgovornost za zaštitu dobara na svojem tlu kao i obvezu međunarodne zajednice da joj pomaže u tom poslu. Na istom zasjedanju, kao nadopuna Konvencije, prihvaćena je i Preporuka o zaštiti prirodne i kulturne baštine na nacionalnoj razini. Djelatnosti su Odbora (a) sastavljanje Popisa svjetske prirodne i kulturne baštine, tj. identificiranje, na osnovi nominacija pojedinih država, kulturnih i prirodnih dobara koja su dragocjena i nenadoknadiva za čovječanstvo u cjelini; (b) sastavljanje Popisa ugrožene svjetske baštine (dobra s prethodnoga Popisa koja za konzervaciju zahtijevaju veće zahvate i za koje je pomoć zatražena u okviru Konvencije); (c) raspolaganje sredstvima iz Fonda za svjetsku baštinu za pomoć državama u zaštiti dobara. Prema Konvenciji, u Popis svjetske kulturne baštine uvrštavaju se spomenici: arhitektonska djela, djela monumentalnoga kiparstva i slikarstva, elementi ili objekti arheološke naravi, natpisi, špiljske nastambe i skupine elemenata koji su od izvanredne univerzalne vrijednosti s povijesnoga, umjetničkoga ili znanstvenog stajališta; grupe objekata: grupe zasebnih ili povezanih građevina koje po svojoj arhitekturi, jedinstvu ili uklopljenosti u krajolik čine izvanrednu univerzalnu vrijednost s povijesnoga, umjetničkoga ili znanstvenog stajališta; lokacije: djela čovjeka ili kombinirano čovjeka i prirode, kao i područja s arheološkim nalazištima od univerzalne vrijednosti s povijesnoga, estetskoga, etnološkoga ili antropološkoga stajališta. Nominirani spomenik, grupa objekata ili lokacija bit će uvršteni u Popis pošto Odbor utvrdi da zadovoljava test autentičnosti te barem jedan od uvjeta: da predstavlja jedinstveno umjetničko ostvarenje, da je u nekom području ili razdoblju izvršilo velik utjecaj na razvoj arhitekture, urbanizma ili spomeničke umjetnosti, da jedinstveno svjedoči o nestaloj civilizaciji, da je izvanredan primjer neke značajne povijesne etape, da je primjer tradicionalnoga naselja tipičnoga za neku kulturu te da je očigledno povezan s događajima, idejama ili vjerovanjima od izvanredne univerzalne važnosti.

Dobrima prirodne baštine smatraju se: prirodne cjeline što se sastoje od fizičkih i bioloških formacija koje su od iznimne vrijednosti s estetskoga ili znanstvenog stajališta; geološke ili fizičko-geografske formacije i točno određena područja koja čine obitavalište ugroženih vrsta životinja i biljaka od iznimne univerzalne vrijednosti sa stajališta znanosti ili konzervacije; prirodne lokacije ili točno označena prirodna područja iznimne univerzalne vrijednosti sa stajališta znanosti, konzervacije i prirodne ljepote.

Za uvrštavanje u Popis svako predloženo dobro treba ispunjavati barem jedan od uvjeta: da predstavlja izvanredan primjer faze evolucije Zemlje, da je izvanredan primjer značajnih geoloških procesa, biološke evolucije i čovjekove interakcije s prirodnim okolišem, da sadrži izvanredne prirodne fenomene ili značajke te najznačajnija prirodna obitavališta u kojima žive ugrožene životinjske i biljne vrste. Na osnovi podnesenih zahtjeva Odbor, prema točno utvrđenoj proceduri, odlučuje o uvrštenju nekoga dobra u Popis svjetske baštine. Zaključno s 2013. u Popisu se nalazilo 981 dobro, od čega su 193 prirodne, 759 kulturne baštine, a 29 dobara ima oba atributa.

Popis ugrožene svjetske baštine sadrži ona dobra iz Popisa svjetske baštine za koja se utvrdi da im izravno prijeti opasnost te da je potrebna međunarodna pomoć za njihovu konzervaciju. Opasnost može biti uzrokovana bilo čovjekovom djelatnošću, bilo djelovanjem prirode (potresi, vulkanske erupcije, poplave, klizanje tla i sl.). Za takve potrebe Odbor raspolaže i materijalnim sredstvima iz Fonda za svjetsku baštinu. Sredstva u Fond pristižu stalnim prilozima zemalja potpisnica Konvencije, dobrovoljnim prilozima te prihodima ostvarenima organiziranjem priredbi i akcija u korist Fonda; koriste se za različite oblike pomoći i tehničke suradnje oko očuvanja ugroženih dobara.

Afganistan

◇Jam, minaret i arheološki ostatci (2002)

◇dolina Bamiyan, kulturni krajolik i arheološki ostatci (2003)

Albanija

Butrint (1992x; 1999xx, 2007xx)

Gjirokastër i Berat, povijesna središta (2005; 2008)

Alžir

◇Al-Qal’a, hamadidski grad (1980)

Djémila, antički grad (1982)

dolina M’zab (1982)

62752Tassili-n’Ajjer (1982)

Timgad (1982)

Tipasa (1982)

◇kazba grada Alžira (1992)

Andora

◇dolina Madriu-Perafita-Claror, kulturni krajolik (2004; 2006)

Argentina

○nacionalni park Los Glaciares (1981)

◇isusovačke misije kod naroda Gvarana: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto i Santa María la Mayor (Argentina), São Miguel das Missões (Brazil) (1983; 1984)*

○nacionalni park Iguaçu (1984)

◇špilja Cueva de las Manos u dolini rijeke Pinturas (1999)

○poluotok Valdés (1999)

○parkovi prirode Ischigualasto i Talampaya (2000)

Córdoba, isusovačka estancija (2000)

◇dolina Quebrada de Humahuaca (2003)

Armenija

◇Haghpat i Sanahin (1996; 2000)

Ečmiadzin i Zvartnots (2000)

◇Geghard (manastir) i gornji dio doline Azata (2000)

Australija

Veliki koraljni greben (Great Barrier Reef) (1981)

62752nacionalni park Kakadu (1981; 1987; 1992; 2011)

62752jezera Willandra (1981)

○otok Lord Howe i okolni otočići (1982)

62752zaštićeno područje Tasmanije (1982; 1989; 2010; 2012; 2013)

○kišne šume Gondvane (1986; 1994)

62752nacionalni park Uluru-Kata Tjuta (1987; 1994)

○vlažni tropi Queenslanda (1988)

○zaljev Shark Bay, Western Australia (1991)

○otok Fraser (1992)

○Riversleigh/Naracoorte, nalazište fosila sisavaca (1994)

○otoci Heard i McDonald (1997)

○otok Macquarie (1997)

Modro gorje (Blue Mountains; 2000)

○nacionalni park Purnululu (2003)

Melbourne, park Carlton Gardens s izložbenom palačom (2004)

Sydney, zgrada Opere (2007)

◇Australski kažnjenički lokaliteti (2010)

○obala Ningaloo (2011)

Austrija

Salzburg, povijesna jezgra (1996)

Schönbrunn (Beč), park i dvorac (1996)

◇područje Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut (1997)

◇Semmerinška željeznička pruga (1998) (Semmering)

Graz, povijesna jezgra i dvorac Eggenberg (1999; 2010)

Wachau, dolina Dunava (2000)

◇kultivirani krajolik oko Nežiderskoga jezera (Neusiedler See/Fertő-tό) (2001)*

Beč, povijesna jezgra (2001)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)*

Azerbajdžan

Baku (2000)

◇Gobustan, rezervat s prapovijesnim crtežima (2007)

Bahrein

◇arheološki lokalitet Qal’at al-Bahrain (2005; 2008)

◇lov na bisere, svjedočanstvo otočnoga gospodarstva (Muharraq) (2012)

Bangladeš

◇Bagerhat, džamije (1985)

◇Paharpur, budistički samostan (1985)

Sundarbans, močvarno područje (1997)*

Barbados

Bridgetown, povijesna jezgra i vojni garnizon (2011)

Belgija

◇redovničke nastambe (kuće) begina (1998)

◇trg La Grand-Place u Bruxellesu (1998)

◇ustave na starom Canal du Centre (La Louvière-Thieu; 1998)

◇tornjevi (beffroi) Belgije i Francuske (1999; 2005)*

Brugge, povijesna jezgra (2000)

◇Bruxelles, zgrade arhitekta Victora Horte (2000) (Horta, Victor)

◇neolitički rudnici kremena kraj Spiennesa (Mons) (2000)

◇katedrala Notre-Dame u Tournaiu (2000)

Antwerpen, muzej Plantin-Moretus (2005)

◇Bruxelles, palača Stoclet (2009) (Hoffmann, Josef)

◇rudnici Valonije (2012)

Belize

○koraljni greben (1996)

Benin

◇kraljevske palače Abomey (1985; 2007)

Bjelorusija

Beloveška šuma (1979; 1992)*

◇dvorac Mir (2000)

◇Nesviž, dvorac obitelji Radziwiłł (2005)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Bocvana

◇Tsodilo, špiljski crteži (2001)

Bolivija

Potosí (1987)

◇isusovačke misije Chiquitosa (1990)

Sucre, povijesna jezgra (1991)

◇Fuerte de Samaipata, arheološki lokalitet (1998)

○nacionalni park Noel Kempff Mercado (2000)

Tiahuanaco (Tiwanaku), arheološki lokalitet (2000)

Bosna i Hercegovina

Mostar, povijesna jezgra sa Starim mostom (2005)

◇most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu (2007)

Brazil

Ouro Prêto, povijesna gradska jezgra (1980)

Olinda, povijesna gradska jezgra (1982)

◇isusovačke misije kod naroda Gvarana: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto i Santa María la Mayor (Argentina), São Miguel das Missões (Brazil) (1983; 1984)*

Salvador, stara gradska jezgra (1985)

Congonhas, crkva Bom Jesus de Matôsinhos (1985)

○nacionalni park Iguaçu (1986)

Brasília (1987)

◇nacionalni park Serra da Capivara, oslikane špilje (1991)

São Luís, stara gradska jezgra (1997)

○šume atlantskoga priobalja jugoistočnoga Brazila (1999)

○šume atlantskoga priobalja, savezne države Bahia i Espírito Santo (1999)

Diamantina, povijesna gradska jezgra (1999)

○zaštićeno područje središnje Amazone (2000; 2003)

○Pantanal, močvarno područje (2000)

○atlantski otoci Fernando de Noronha i atol Rocas (2001)

○nacionalni parkovi Chapada dos Veadeiros i Emas (2001)

◇Goiás, povijesna gradska jezgra (2001)

◇São Cristóvão, trg São Francisco (2010)

Rio de Janeiro, krajolici između planine i mora (2012)

Bugarska

Sofija, Bojanska crkva (1979)

◇Madara, Konjanik iz Madare (1979) (Šumen)

◇Ivanovo, crkve isklesane u stijenama (1979)

Kazanlik, tračke grobnice (1979)

◇stari grad Nesebăr (1983)

○nacionalni park Pirin (1983; 2010)

Rilski manastir (1983)

○rezervat prirode Srebǎrna (1983; 2008)

◇tračka grobnica u selu Sveštari (1985)

Burkina Faso

◇Loropéni, ostatci kamenih zidina (2009)

Cipar

Pafos (1980)

◇oslikane crkve područja Troodosa (1985; 2001)

Kirokitija (1998; 2012)

Crna Gora

Kotor i Boka kotorska (1979)

○nacionalni park Durmitor (1980; 2005)

Čad

○jezera Ounianga (2012)

Češka

Český Krumlov, stara gradska jezgra (1992)

Prag, stara gradska jezgra (1992)

◇Telč, stara gradska jezgra (1992)

◇hodočasnička crkva sv. Ivana Nepomuka (Jan Nepomucký) na Zelenoj hori (1994)

Kutná Hora, povijesna gradska jezgra s crkvama (1995)

◇Lednice-Valtice, kulturni krajolik (1996)

Kroměříž, palača s parkovima (1998)

◇Holašovice, tradicionalno selo (1998)

◇Litomyšl, dvorac (1999)

Olomouc, barokni pil Sv. Trojstva (2000)

◇vila Tugendhat u Brnu (2001)

◇židovska četvrt i bazilika sv. Prokopa u Třebíču (2003)

Čile

◇nacionalni park Rapa Nui (1995)

◇crkve otoka Chiloé (2000)

Valparaíso, povijesna gradska četvrt (2003)

◇Humberstone i Santa Laura, radnička naselja i pogoni za preradbu salitre (2005; 2011)

◇stari rudarski grad Sewell (2006)

Danska

◇Jelling, crkva, grobni humak i kamene ploče s runskim natpisima (1994)

◇katedrala u Roskildeu (1995)

◇dvorac Kronborg (2000) (Helsingør)

○ledenjaci Ilulissata (2004)

Dominika

○nacionalni park Morne Trois Pitons (1997)

Dominikanska Republika

◇kolonijalni grad Santo Domingo (1990)

Egipat

◇Abu Mena, arheološki lokalitet (1979)

◇antička Teba (1979)

Kairo, povijesni dio grada (1979)

Memfis s nekropolama (1979)

◇nubijski spomenici od Abu Simbela do Philae (File) (1979) (Abu Simbel)

◇manastir sv. Katarine (2002)

○Wadi Al-Hitan, paleološki lokalitet (kitovi) (2005)

Ekvador

○otočje Galápagos (1978; 2001)

Quito (1978)

○nacionalni park Sangay (1983)

Cuenca, povijesno središte (1999)

Estonija

Tallinn, stara gradska jezgra (1997; 2008)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Etiopija

○nacionalni park Simien (1978)

Lalibela, monolitne crkve (1978)

◇kraljevska rezidencija Fasil Ghebbi u Gondaru (1979)

Aksum (1980)

◇paleontološki lokalitet uz donji tok rijeke Awash (1980)

◇arheološko-antropološki lokaliteti uz donji tok rijeke Omo (1980)

◇Tiya, nadgrobni spomenici (1980)

Harar, utvrđeni povijesni grad (2006)

◇Konso, kulturni krajolik (2011)

Fidži

◇Levuka, povijesni lučki grad (2013)

Filipini

◇barokne crkve u Manili, Santa Mariji, Paoayi i Miag-aou (1993; 2013)

○morski park Tubbataha (1993; 2009)

◇rižine terase na obroncima Cordillera, Luzon (1995)

◇Vigan, povijesna gradska četvrt (1999)

○nacionalni park Puerto Princesa Subterranean River na otoku Palawanu (1999)

Finska

Suomenlinna, utvrda (1991)

◇Rauma, stari grad (1991; 2009)

◇drvena crkva u Petäjävesiju (1994)

◇pilana i pogon za preradbu drva kraj Jaale (1996)

◇Sammallahdenmäki, grobnice iz brončanoga doba (1999)

○finsko otočje Kvarken i švedska obala Botničkoga zaljeva (2000; 2006)*

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Francuska

◇katedrala u Chartresu (1979; 2009)

Mont-Saint-Michel (1979; 2007)

◇palača i park Versailles (1979; 2007)

◇prapovijesna nalazišta i oslikane špilje u dolini Vézère (Lascaux; Le Moustier) (1979)

◇Vézelay, crkva i brdo (1979; 2007)

◇katedrala u Amiensu (1981; 2013)

Arles, rimski i romanički spomenici (1981)

◇cistercitska opatija Fontenay (1981; 2007)

◇palača i park Fontainebleau (1981)

Orange, rimski amfiteatar i slavoluk (1981; 2007)

◇Arc-et-Senans, kraljevska solana (1982; 2009)

◇Saint-Savin, crkva (1983; 2007) (Vienne)

○Korzika, zaljevi Porto i Girolata, rezervat Scandola (1983)

Nancy, trgovi Place Stanislas, Place de la Carrière i Place d’Alliance (1983)

◇rimski akvedukt Pont du Gard (1985; 2007) (Gard)

Strasbourg, stari dio grada na otočiću Grande Île (1988)

Reims, katedrala Notre-Dame, crkva St. Remi i palača Tau (1991)

Pariz, obale Seine (1991)

◇katedrala u Bourgesu (1992; 2013)

Avignon, papinska palača, most (1995)

Canal du Midi (1996)

Carcassonne, utvrđeni grad (1997)

62752Pireneji, područje oko Mont Perdua (1997; 1999)* (Gavarnie)

Lyon (1998)

◇mjesta u Francuskoj na hodočasničkom Putu sv. Jakova za Santiago de Compostela (1998)

◇tornjevi (beffroi) Belgije i Francuske (1999; 2005)*

◇Saint-Émilion i okolica (1999)

◇dolina Loire između Sully-sur-Loire i Chalonnesa (2000)

◇Provins, utvrđeni grad (2001)

Le Havre, dio grada obnovljen prema planu A. Perreta (2005)

Bordeaux, povijesno središte (2007)

◇Vaubanove utvrde (2008)

○lagune Nove Kaledonije (2008)

Albi, episkopalni grad (2010)

○klanci, jame i litice otoka Réunion (2010)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)*

◇Causses i Cévennes, mediteranski poljoprivredno-pastirski kulturni krajolik (2011)

◇Nord-Pas-de-Calais, rudarski bazen (2012)

Gabon

62752Lopé-Okanda, ekosustav i reliktni kulturni krajolik (2007)

Gambija

◇otok James na rijeci Gambiji (2003)

◇Senegambija, megalitička arhitektura (2006)*

Gana

◇utvrde i dvorci Gane (1979)

◇tradicionalna naselja Ašantija (1980)

Grčka

Basa, Apolonov hram (1986)

Atena, akropola (1987)

Delfi (1987)

◇grad Rodos (1988)

62752Meteora, manastiri (1988)

62752planina Atos (1988) (Hilandar)

Solun, ranokršćanski i bizantski spomenici (1988)

◇svetište boga Asklepija u Epidauru (1988)

Mistra, arheološki lokalitet (1989)

Olimpija, arheološki lokalitet (1989)

◇otok Delos (1990)

◇manastiri Dafni, Hosios Lukas i Nea Moni (Hios) (1990)

◇otok Samos, Pitagorio (Pythagoreio, antički grad) i Herin hram (1992)

◇arheološki lokalitet Ega (Aigai) kraj Vergine (1996)

◇arheološki lokaliteti Mikena i Tirint (1999)

◇otok Patmos, naselje, samostan i špilja (1999)

◇grad Krf (2007)

Gruzija

Kutaisi, samostan Gelati (1994)

Mcheta, kulturnopovijesni spomenici (crkve, samostan i dr.) (1994)

◇područje Svaneti na Kavkazu (1996)

Gvatemala

Antigua (1979)

62752nacionalni park Tikal (1979)

◇arheološki park i ruševine grada Quiriguá (1981)

Gvineja

○rezervat Mount Nimba (1981; 1982)*

Haiti

◇palača Sans-Souci, tvrđava Laferrière i građevine Ramiersa kraj Cap-Haïtiena (1982)

Honduras

Copán, ruševine grada Maya (1980)

○rezervat Río Plátano (1982)

Hrvatska

Split, stara gradska jezgra s Dioklecijanovom palačom (1979)

Dubrovnik (1979; 1994)

○nacionalni park Plitvička jezera (1979; 2000)

◇Poreč, Eufrazijeva bazilika (1997)

Trogir (1997)

Šibenik, katedrala sv. Jakova (2000); tvrđava sv. Nikole (2017)

◇Starogradsko polje (2008) (Stari Grad; Hvar)

◇srednjovjekovna groblja sa stećcima – Cista Provo i Konavle (2016)

Zadar, gradski bedemi (2017)

○nacionalni park Sjeverni Velebit i nacionalni park Paklenica, bukove prašume i izvorne bukove šume (2017)

Indija

Agra, Crvena palača (1983)

Ajanta, špiljski hramovi (1983)

Ellora, špiljski hramovi (1983)

Agra, mauzolej Taj Mahal (1983)

Mamallapuram, hramovi i dr. spomenici (1984)

◇hram Sunca u Konaraku (1984)

○rezervat Manas (1985)

○nacionalni park Kaziranga (1985)

○nacionalni park Keoladeo (1985)

◇crkve i samostani u Goi (1986)

Fatehpur Sikri (1986)

◇Hampi, skupina spomenika (1986; 2012) (Vijayanagar)

Khajurāho, skupina spomenika (1986)

◇špilja Elephanta (Gharapuri) (1987)

◇hramovi dinastije Cola (1987; 2004) (Thanjavur)

Pattadakal, hramovi (1987)

○nacionalni park Sundarbans (1987)*

○nacionalni parkovi Nanda Devi i Valley of Flowers (1988; 2005)

Sanchi, budistički spomenici (1989)

Delhi, Humajunov mauzolej (1993)

Delhi, minaret Qutb-Minar s džamijom i dr. spomenicima (1993)

◇planinske željeznice Darjeeling (West Bengal), Nilgiri (Tamil Nadu) i Kalka Shimla (Himachal Pradesh) (1999; 2005; 2008)

◇hram Mahabodhi u Bodh Gayi (2002) (Gaya)

◇Bhimbetka, prapovijesno nalazište (2003)

◇arheološki park Champaner-Pavagadh (2004)

Bombay, željeznički kolodvor Chhatrapati Shivaji (prije Victoria) (2004)

Delhi, Lal Quila/Lal Qila (Crvena tvrđava) (2007)

◇Jantar Mantar, astronomski opservatorij, Jaipur (2010)

○Zapadni Gati (2012)

◇brdske utvrde u Rajasthanu (2013)

Indonezija

Borobudur, hram (1991)

○nacionalni park Komodo (1991)

◇hram Prambanan kraj Yogyakarte (1991)

○nacionalni park Ujung Kulon (1991)

◇Sangiran kraj Surakarte, nalazište pračovjeka (1996)

○nacionalni park Lorentz (1999)

○Sumatra, tropske kišne šume (2004)

◇kulturni krajolik Balija (2012)

Irak

◇Hatra, antički grad (1985)

Ašur, staroasirski grad (2003)

Samarra (2007)

Iran

Esfahan, monumentalni trg Meidan Imam (1979)

Perzepolis (1979)

Čoga Zanbil (1979)

◇Takht-e Soleyman, arheološki lokalitet (2003)

◇Bam (2004; 2007)

Pasargada (2004)

◇Soltaniyeh (2005)

Behistun (Bisitun, Bisutun), uklesani spomenik s natpisom (2006)

◇armenski manastiri u Iranu (2008)

◇Šuštar, povijesni hidraulički sustav (2009)

◇Ardabil, grobnica šaha Safija al-Din Hanegaha (2010)

Tabriz, bazar (2010)

◇perzijski vrtovi (2011)

◇Gonbad-e Qābus (2012)

Esfahan, džamija Masjed-e Jāmé (2012)

Teheran, palača Golestan (2013)

Irska

◇Newgrange (Brú na Bóinne), neolitički grobovi (1993)

◇Skellig Michael, samostanski kompleks (1996)

Island

◇nacionalni park Þingvellir (2004)

○otok Surtsey (2008)

◇nacionalni park Vatnajökull (2019)

Italija

Val Camonica, prapovijesni crteži (1979)

Milano, crkva i dominikanski samostan Santa Maria delle Grazie s Posljednjom večerom L. da Vincija (1980)

◇povijesna gradska jezgra Rima s eksteritorijalnim arhitektonskim objektima Vatikana i crkva sv. Pavla izvan zidina (1980; 1990)*

Firenca (1982)

Pisa, Piazza del Duomo (1987; 2007)

Venecija, grad i laguna (1987)

San Gimignano (1990)

Matera, nastambe i crkve izdubljene u stijeni (1993)

Vicenza i vile A. Palladija u regiji Veneto (1994; 1996)

◇Crespi d’Adda, radničko naselje (1995)

Ferrara, renesansni grad, i delta rijeke Pad (1995; 1999)

Napulj, povijesna gradska jezgra (1995; 2011)

Siena, povijesna gradska jezgra (1995)

◇dvorac Castel del Monte (1996)

Ravenna, ranokršćanski spomenici (1996)

◇Pienza (1996) (Toskana)

◇Alberobello, kamena građevina (trullo) (1996)

Caserta, kraljevska palača s parkom, akvedukt i tvornica svile San Leucio (1997)

Agrigento, arheološki lokalitet (1997)

Pompeji, Herkulanej i Torre Annunziata (1997)

Padova, botanički vrt (1997)

Modena, trg Piazza Grande i katedrala (1997)

◇Amalfijska obala (1997) (Amalfi)

◇Ligurska obala između Portovenere i Cinque Terre s otocima (Palmaria, Tino, Tinetto) (1997)

◇rezidencije Savojske dinastije u Torinu i okolici (1997; 2010) (Torino)

◇Barumini, megalitičko graditeljstvo (nuraghi) na Sardiniji (1997)

◇Villa Romana del Casale, rimska palača na Siciliji (1997) (Piazza Armerina)

Akvileja, arheološki lokalitet s bazilikom (1998)

◇nacionalni park Cilento e Vallo di Diano s arheološkim lokalitetima Pest (Paestum) i Velia te samostanom Certosa di Padula (1998) (Pest)

Urbino, povijesna gradska jezgra (1998)

Tivoli, Villa Hadriana (Adriana) (1999)

Assisi, bazilika S. Francesco i dr. franjevački spomenici (2000)

Verona (2000)

Liparski otoci (2000)

Tivoli, Villa d’Este (2001)

◇kasnobarokni gradovi Val di Noto (Sicilija) (2002)

◇Sacri Monti (svete planine) Pijemonta i Lombardije (2003) (Varese)

○Monte San Giorgio, morski fosili iz trijasa (2003; 2010)*

Cerveteri i Tarquinia, etrurske nekropole (2004)

◇Val d’Orcia, kraj u Toskani (2004) (Toskana)

Siracusa i nekropola Pantalica (2005)

Genova, palače u ulici Strada Nuova (Via Garibaldi) i kompleks Palazzi dei Rolli (2006)

Mantova i Sabbioneta (2008)

◇Retijska pruga u krajoliku Albula / Bernina (2008)*

Dolomitske Alpe (2009)

◇langobardska središta u Italiji (2011)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)*

◇vile i vrtovi obitelji Medici u Toskani (2013) (Toskana)

Etna (2013)

Izrael

Masada (2001)

Akko (Acre), stari dio grada (2001)

Tel Aviv-Yafo (2003)

◇biblijski telovi Megido, Hazor i Be’er Sheva’ (Beersheba) (2005)

◇gradovi na Putu tamjana u pustinji Negev (2005)

◇behaistička svetišta u Haifi i zapadnoj Galileji (2008)

◇nalazišta pračovjeka na planini Karmel, špilje Nahal Me’arota / Wadi el-Mughare (2012)

Japan

◇budistički spomenici područja Horyuji (1993)

Himeji, dvorac (1993)

○Shirakami-Sanchi, šumsko planinsko područje na Honshuu (1993)

○Yakushima, otok (1993)

◇povijesni spomenici staroga Kyota (gradovi Kyoto, Uji i Otsu) (1994)

◇tradicionalna sela područja Shirakawa-go i Gokayama (1995)

Hiroshima, spomenik žrtvama atomske bombe (1996)

◇Itsukushima, šintoistički hram (1996) (Hiroshima)

Nara, kulturnopovijesni spomenici (1998)

Nikko, hramovi (1999)

◇Ryukyu, dvorci i drugi povijesni spomenici (2000)

◇svetišta i hodočasnički putovi na planini Kii (2004)

○Shiretoko, poluotok na Hokkaidu (2005)

◇Iwami Ginzan, rudnici srebra (2007; 2010)

◇Hiraizumi, hramovi, vrtovi i arheološki lokaliteti (2011)

○otočje Ogasawara (Bonin) (2011)

Fuji, sveto mjesto i izvor umjetničkog nadahnuća (2013)

Jemen

◇Šibam (Shibam), stari grad u Hadramautu (1982)

Sana, stari dio grada (1986)

◇Zabid, povijesni grad (1993)

Sokotra (2008)

Jeruzalem (predložio ga Jordan)

Jeruzalem, stari grad i zidine (1981)

Jordan

Petra, antički grad (1985)

◇dvorac Quseir Amra (Qasr Amrah) (1985)

◇Um er-Rasas, arheološki lokalitet (2004)

62752Wadi Rum (2011)

Južnoafrička Republika

◇nalazišta fosilnih ostataka hominida Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai i dr. (1999; 2005)

○park iSimangaliso (prije Greater St. Lucia) (1999)

◇otok Robben (1999)

62752park Maloti-Drakensberg (2000; 2013) (Drakensberg)

◇Mapungubwe, kulturni krajolik (2003)

○zaštićeno područje (vegetacija fynbos) pokrajine Western Cape (2004)

○krater Vredefort (2005)

◇Richtersveld, kulturni i prirodni krajolik (2007)

Kambodža

Angkor (1992)

◇hram Preah Vihear (2008)

Kamerun

○rezervat Dja (1987)

○Sangha, nacionalni parkovi Lobéké, Dzanga-Ndoki i Nouabalé-Ndoki (2012)*

Kanada

◇L’Anse aux Meadows, vikinško naselje (1978)

○nacionalni park Nahanni (1978)

○pokrajinski park Dinosaur (1979)

○parkovi Kluane, Wrangell-St. Elias, Glacier Bay i Tatshenshini-Alsek (1979; 1992; 1994)* (Yukon Territory)

◇park Head-Smashed-In Buffalo Jump (1981)

◇SGang Gwaay (otok Anthony), ostatci staroga naselja (1981)

○nacionalni park Wood Buffalo (1983)

○parkovi kanadskoga dijela Stjenjaka (1984; 1990) (Banff National Park)

Québec, povijesna gradska jezgra (1985)

○nacionalni park Gros Morne (1987)

◇Lunenburg, stari grad (1995)

○nacionalni parkovi Waterton i Glacier (1995)*

○nacionalni park Miguasha (1999)

◇kanal Rideau (Ottawa–Kingston) (2007)

○Joggins, stijene s fosilima (2008)

◇Grand Pré, kulturni krajolik (2012)

◇Red Bay, baskijska kitolovna postaja (2013)

Kapverdski otoci

◇Cidade Velha, povijesno središte (2009)

Katar

◇Al Zubarah, arheološki lokalitet (2013)

Kazahstan

◇mauzolej hodže Ahmeda Jesevija u Turkestanu (2003)

◇Tamgaly, arheološki lokalitet (2004)

○Sarijarka, stepa i jezera sjevernog Kazahstana (2008)

Kenija

○nacionalni parkovi jezera Turkana (1997; 2001) (Rudolfovo jezero)

○nacionalni park Mount Kenya (1997; 2013)

◇Lamu, grad na istoimenom otoku (2001)

◇utvrđena sela (kaye) naroda Mijikenda (2009)

Mombasa, portugalska utvrda (2011)

○Great Rift Valley, jezera Bogoria, Nakuru i Elementaita (2011)

Kina

◇carske palače dinastija Ming i Qing u Pekingu i Shenyangu (1987; 2004)

◇mauzolej prvoga cara dinastije Qin (Ch’in) kraj Xi’ana (1987)

◇špilje Mogao, pokrajina Gansu (1987)

62752planina Tai Shan (1987)

Zhoukoudian, nalazište pekinškoga čovjeka (1987)

Kineski zid (1987)

62752planina Huang Shan (1990; 2012)

○Huanglong, kraj u Sichuanu (1992)

○Jiuzhaigou, rezervat prirode u Sichuanu (1992)

○park Wulingyuan u Hunanu (1992)

◇palače i hramovi planine Wudang (1994)

Lhasa, palača i tvrđava Potala, samostan Jokhang i palača Norbulingka (1994; 2000., 2001)

Chengde, ljetna rezidencija dinastije Qing (1994)

◇Qufu, Konfucijev hram i groblje (1994)

◇nacionalni park Lushan (1996) (Jiujiang)

62752planina Emeishan i Budin kip kraj Leishana (1996)

◇Ping Yao (1997)

◇vrtovi grada Suzhou (1997; 2000)

◇Lijiang, stari dio grada (1997; 2012)

Peking, ljetna carska palača s parkom (1998)

Peking, Nebeski hram (1998)

Dazu kraj Chongqinga, kipovi u stijeni (1999)

62752planina Wuyi (1999)

◇tradicionalna sela Xidi i Hongcun, pokrajina Anhui (2000)

◇carske grobnice dinastija Ming i Qing (2000; 2003., 2004)

◇Longmen, špiljski hramovi kraj Luoyanga (2000)

◇planina Qingcheng (hramovi) i irigacijski sustav Dujiangyan (2000)

◇Yungang, špiljski hramovi (2001) (Datong)

Tri usporedne rijeke – zaštićena područja u gornjem porječju Yangtzea, Mekonga i Salweena u Yunnanu (2003; 2010) (Hengduan)

◇prijestolnice i grobnice kraljevstva Koguryŏ (2004)

Macao, povijesno središte (2005)

○rezervati panda u Sichuanu (2006)

◇Yin Xu, arheološki lokalitet kraj Anyanga (2006)

◇utvrde u Kaipingu, pokrajina Guangdong (2007)

○krško područje južne Kine (2007)

◇zemljane građevine (tuloui), pokrajina Fujian (2008)

○nacionalni park Sanqing Shan (2008)

◇planina Wutai s budističkim hramovima i samostanima (2009)

○Danxia reljefni oblici (2010)

Dengfeng, povijesni spomenici (2010)

◇Hi Hu (Zapadno jezero), Hangzhou (2011)

○Chengjiang, nalazište fosila (2012)

◇Xanadu (2012)

◇Honghe Hani, terasasta polja riže (2013)

Tien Shan, Xinjiang (2013)

Kirgistan

◇Sulejmanova planina (2009) ()

Kiribati

○otočje Phoenix (2010)

Kolumbija

Cartagena, luka, utvrda i dr. spomenici (1984)

○nacionalni park Los Katíos (1994)

◇Santa Cruz de Mompox, stara gradska jezgra (1995)

◇Tierradentro, nacionalni arheološki park (1995)

◇San Agustín, arheološki park (1995)

○Malpelo, otok s okolnim morem (2006)

◇kolumbijski kultivirani krajolici kave (2011)

Kongo, Republika

○Sangha, nacionalni parkovi Lobéké, Dzanga-Ndoki i Nouabalé-Ndoki (2012)*

Kongo, Demokratska Republika

○nacionalni park Virunga (1979)

○nacionalni park Kahuzi-Biega (1980)

○nacionalni park Garamba (1980)

○nacionalni park Salonga (1984)

○rezervat Okapi (1996)

○Sangha, nacionalni parkovi Lobéké, Dzanga-Ndoki i Nouabalé-Ndoki (2012)*

Koreja, DNR

◇prijestolnice i grobnice kraljevstva Koguryŏ (2004)

◇Kaesŏng, povijesni spomenici (2013)

Koreja, Republika

◇budistički hram Haeinsa sa zbirkom budističkih tekstova Tripitaka Koreana (1995) (Daegu)

Seoul, hram Jongmyo (1995)

◇špilja Seokguram i hram Pulguksa (Bulguksa) (1995)

Seoul, palača Changdeokgung (1997)

Suwon, tvrđava Hwaseong (1997)

◇dolmeni Gochang, Hwasun i Ganghwa (2000)

Gyeongju (Kyŏngju), ruševine hrama i palača kraljevstva Silla (2000)

Jeju (Cheju), vulkanski otok (2007)

◇kraljevske grobnice dinastije Yi (Joseon/Chosŏn; 2009; 2013)

◇Hahoe i Yangdong, povijesna sela (2010)

Kostarika

○gorje Talamanca – rezervat La Amistad/nacionalni park La Amistad (1983; 1990)*

○nacionalni park Cocos Island (1997; 2002)

○Guanacaste, zaštićeno područje (1999; 2004)

Kuba

Havana, stari dio grada i utvrde (1982)

◇grad Trinidad i dolina Valle de los Ingenios (1988)

Santiago de Cuba, utvrda San Pedro de la Roca (1997)

○nacionalni park Desembarco del Granma (1999)

◇Dolina Viñales (1999)

◇prva plantaža kave u jugoistočnoj Kubi (2000)

○nacionalni park Alejandro de Humboldt (2001)

Cienfuegos, stara gradska jezgra (2005)

Camagüey, stara gradska jezgra (2008)

Laos

Luang Prabang (1995; 2013)

◇Vat Phou, ruševine khmerskoga hrama (2001)

Lesoto

62752 park Maloti-Drakensberg (2000; 2013)* (Drakensberg)

Latvija (Letonija)

Riga, povijesna gradska jezgra (1997)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Libanon

◇Andžar (Anğar), arheološki lokalitet (1984)

Balbek (Baalbek), arheološki lokalitet (1984)

Biblos, antički fenički grad (1984)

Tir (Sur), fenički grad (1984; 2013)

◇dolina Kadiša (Wādī Qādīšā; Sveta dolina) i Šuma Božjih cedrova (Horš Arz ar-Rabb) (1998)

Libija

Cirena, arheološki lokalitet (1982)

Leptis Magna, arheološki lokalitet (1982)

Sabratha, arheološki lokalitet (1982)

◇Tadrart Acacus, oslikane špilje u blizini grada Ghata (1985)

Gadamis, stari dio grada (1986)

Litva

Vilnius, povijesna gradska jezgra (1994; 2012)

◇pješčani prud Kurska kosa (Kuršijų nerija/Kuršskaja kosa), kulturni krajolik (2000)* (Kurski zaljev)

◇Kernavė, arheološki lokalitet (2004)

Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Luksemburg

◇grad Luxembourg (1994)

Madagaskar

○rezervat Tsingy de Bemaraha (1990)

◇Ambohimanga, arheološki lokalitet (2001)

○kišne šume Atsinanana (2007)

Madžarska

Budimpešta (1987; 2002)

◇tradicionalno selo Hollókő (1987)

○špilja Aggtelek/Slovački krš (1995; 2000; 2008)*

◇benediktinska opatija Pannonhalma i okolica (1996)

◇nacionalni park Hortobágy (1999)

◇ranokršćansko groblje u Pečuhu (2000)

◇kulturni krajolik oko Nežiderskoga jezera (Fertő-tό/Neusiedler See) (2001)*

◇vinogradarski kraj Tokaj (2002)

Makedonija

62752Ohrid i Ohridsko jezero (1979; 1980; 2009)

Malavi

○nacionalni park Lake Malawi (1984)

◇Chongoni, oslikane špilje (2006)

Malezija

○nacionalni park Gunung Mulu (2000)

○park Kinabalu (2000)

Melaka i Georgetown (2008; 2011)

◇arheološka nalazišta u dolini Lenggong (2012)

Mali

Djenné (1988)

Timbuktu (1988)

62752Bandiagara (zemlja Dogona) (1989)

◇Gao, grobnica Askia (2004)

Malta

Valletta (1980)

◇hipogej Ħal Saflieni (1980)

◇megalitički hramovi (1980; 1992) (Gozo)

Maroko

Fès (Fez), medina (1981)

Marrakech, medina (1985)

◇utvrđeni grad Aït Benhaddou (1987)

Meknès, stara gradska četvrt (1996)

◇Volubilis, arheološki lokalitet (1997; 2008)

Tetuán, medina (1997)

Essaouira (2001)

Jadida, portugalska utvrda (2004)

Rabat (2012)

Maršalovi otoci

◇područje nuklearnih pokusa na atolu Bikini (2010) (Bikini)

Mauretanija

○nacionalni park Banc d’Arguin (1989) (Arguin)

◇trgovačka središta na karavanskom putu: Ouadane, Chinguetti, Tichitt i Oualata (1996)

Mauricijus

Port Louis, imigracijski kompleks zgrada (Aapravasi Ghat) (2006)

◇Le Morne, kulturni krajolik (2008; 2011)

Meksiko

México, stara gradska jezgra i Xochimilco (1987)

Oaxaca, stara gradska jezgra i arheološki lokalitet Monte Albán (1987)

Puebla, stara gradska jezgra (1987)

Palenque, pretkolumbovski grad (1987)

Teotihuacán, pretkolumbovski grad (1987)

○Sian Ka’an, rezervat biosfere (1987)

Guanajuato i okolni rudnici srebra (1988)

Chichén Itzá, pretkolumbovski grad (1988)

Morelia, stara gradska jezgra (1991)

◇El Tajín, pretkolumbovski grad (1992)

Zacatecas, povijesna gradska jezgra (1993)

◇Sierra de San Francisco (Baja California), oslikane špilje (1993)

○El Vizcaíno (Baja California), rezervat (1993)

◇Popocatépetl, samostani s početka XVI. st. (1994)

Querétaro, stara gradska jezgra (1996)

◇Uxmal, pretkolumbovski grad (1996)

Guadalajara, hospicij Cabañas (1997)

◇Casas Grandes (Paquimé), arheološki lokalitet (1998)

◇Tlacotalpan, arhitektonski spomenici (1998)

◇Xochicalco, arheološki lokalitet (1999)

Campeche, utvrđeni grad (1999)

◇Calakmul, grad Maya u saveznoj državi Campeche (2002)

◇franjevačke misije na području Sierra Gorda u saveznoj državi Querétaro (2003)

◇kuća i studio arhitekta Luisa Barragána u Méxicu (2004) (Barragán, Luis)

○otoci i zaštićena područja u Kalifornijskom zaljevu (2005; 2007; 2011)

◇polja agava i destilerije tekile u saveznoj državi Jalisco (2006)

México, kampus sveučilišta Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2007)

○rezervat biosfere leptira monarha (2008)

◇grad San Miguel i svetište Jesús Nazareno de Atotonilco (2008)

◇Camino Real de Tierra Adentro, povijesni put (2010)

◇Yagul i Mitla, prapovijesne špilje u dolini Oaxace (2010)

○rezervat biosfere El Pinacate y Gran Desierto de Altar (2013)

Mongolija

○bazen jezera Uvs Nuur (Ubsu Nur) (2003)*

◇kulturni krajolik doline Orhona (2004)

◇petroglifi u mongolskom dijelu Altaja (2011)

Moldavija

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

Mozambik

◇otok Moçambique (1991)

Namibija

◇Twyfelfontein, oslikane špilje (2007)

Namib (2013)

Nepal

◇dolina Katmandu, povijesni spomenici (1979; 2006)

○nacionalni park Sagarmatha (1979; Mount Everest)

○nacionalni park Royal Chitwan (1984)

◇Lumbini, budističko hodočasničko mjesto (1997)

Niger

○rezervati prirode Aïr i Ténéré (1991) (Aïr)

○nacionalni park W (1996)

Agadez, povijesno središte (2013)

Nigerija

◇Sukur, kulturni krajolik (1999)

◇Osun-Osogbo, »sveta« šuma (2005)

Nikaragva

◇León Viejo, ruševine grada kraj Leóna (2000)

León, katedrala (2011)

Nizozemska

◇Schokland, arheološki lokalitet (1995)

Amsterdam, Obrambena linija (zidine) (1996)

Willemstad, grad i luka, Nizozemski Antili (1997)

◇Kinderdijk-Elshout, sustav za odvodnjavanje s vjetrenjačama (1997)

◇Ir. D. F. Woudagemaal, parna pumpna stanica kraj Lemmera (1998)

◇polder Beemster (1999) (Hoorn)

◇kuća Schröder arhitekta G. T. Rietvelda u Utrechtu (2000)

○Waddenzee (2009; 2011)*

Amsterdam, kanali (2010)

Norveška

Bergen, stara gradska četvrt Bryggen (1979)

◇Urnes, drvena crkva (1979)

◇Røros, rudarski grad (1980; 2010)

◇Alta, oslikane stijene (1985)

◇otočje Vega (2004)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

○Geirangerfjord i Nærøyfjord, zapadnonorveški fjordovi (2005)

Novi Zeland

○park Te Wahipounamu (1990) (Fiordland)

62752nacionalni park Tongariro (1990; 1993)

○subantarktički otoci (Snares, Bounty, Antipodes, Auckland i Campbell) (1998)

Njemačka

Aachen, katedrala (1978; 2013)

Speyer, katedrala (1981)

Würzburg, biskupska rezidencija (1981; 2010)

◇Wies, hodočasnička crkva (1983; 2011)

Brühl, dvorci Augustusburg i Falkenlust (1984)

Hildesheim, katedrala i crkva St. Michael (1985; 2008)

Trier, rimski spomenici, katedrala i crkva Liebfrauenkirche (1986)

◇granice Rimskoga Carstva (limes) (1987; 2005; 2008)*

Lübeck, hanzeatski dio grada (1987; 2009)

◇dvorci i parkovi Potsdama i Berlina (1990; 1992., 1999)

◇samostan Lorsch (1991; 2011)

◇rudnici Rammelsberga i povijesna gradska jezgra Goslara (1992; 2008; 2010)

◇samostan Maulbronn (1993)

Bamberg (1993)

Quedlinburg (1994)

◇željezara u Völklingenu (1994) (Saar)

○nalazište fosila rudnika Messel (1995; 2010)

◇kompleks zgrada Bauhausa u Weimaru i Dessau-Roßlau (1996)

Köln, katedrala (1996; 2008)

◇spomenici M. Luthera u Eislebenu i Wittenbergu (1996)

Weimar (1998)

◇Museumsinsel u Berlinu (1999)

◇dvorac Wartburg (1999) (Eisenach)

◇dvorci i parkovi Dessau-Wörlitz (2000)

◇samostan otoka Reichenau (2000)

◇rudarsko-industrijski kompleks Zollverein u Essenu (2001)

◇povijesna gradska jezgra u Stralsundu i Wismaru (2002)

◇dolina srednjeg toka Rajne (2002)

◇Muskauer Park/Park Muzakowski (2004)*

Bremen, gradska vijećnica i Rolandov kip (2004)

Regensburg, stari dio grada (2006)

○bukove šume Karpata i Njemačke (2007; 2011)*

◇stambena naselja berlinske moderne (2008) (Berlin)

○Waddenzee (2009; 2011)*

◇Alfeld, tvornica Fagus (2011) (Gropius, Walter)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)*

Bayreuth, markgrofovska opera (2012)

Kassel, park Wilhelmshöhe (2013)

Obala Bjelokosti

○rezervat Mont Nimba (1981; 1982)*

○nacionalni park Taï (1982)

○nacionalni park Komoé (1983)

Grand-Bassam (2012)

Oman

◇utvrda Bahla (1987)

◇Bat, Al-Khutm i Al-Ayn, arheološki lokaliteti (1988)

◇šume tamjana i naselja na Putu tamjana (2000)

◇irigacijski sustavi (aflaj) (2006)

Pakistan

Mohenjo Daro, drevni grad (1980)

◇Takht-i-Bahi i Sahr-i-Bahlol, budističke ruševine (1980)

Taxila (1980)

Lahore, utvrda i vrtovi Shalimar (1981)

Thatta, povijesni spomenici (1981)

◇utvrda Rohtas (1997)

Palau

62752Rock Islands, zaštićeno područje južne lagune (2012)

Palestina

◇crkva Rođenja Isusova i hodočasničke staze Betlehema (2012)

Panama

◇utvrde Portobelo i San Lorenzo (1980)

○nacionalni park Darién (1981)

○gorje Talamanca – rezervat La Amistad/nacionalni park La Amistad (1983; 1990)*

◇arheološki lokalitet Panamá Viejo i povijesna četvrt grada Paname (1997; 2003) (Panamá)

○nacionalni park Coiba (2005)

Papua Nova Gvineja

◇Kuk, arheološki lokalitet (2008)

Paragvaj

◇isusovačke misije La Santísima Trinidad de Paraná i Jesús de Tavarangue (1993)

Peru

Cusco (1983)

62752Machu Picchu (1983)

Chavín de Huántar, arheološki lokalitet (1985)

○nacionalni park Huascarán (1985)

Chan Chan (1986)

○nacionalni park Manú (1987; 2009)

Lima, povijesna gradska jezgra (1988; 1991)

62752nacionalni park Río Abiseo (1990; 1992)

◇crteži na tlu (geoglifi) kulture Nazca (1994)

Arequipa, povijesna gradska jezgra (2000)

◇Caral-Supe, arheološki lokalitet (2009)

Poljska

Krakov, povijesna gradska jezgra (1978; 2010)

◇rudnici soli Wieliczka (1978; 2008; 2013)

◇Auschwitz-Birkenau, koncentracijski logor (1979) (Oświęcim)

Beloveška šuma (1979; 1992)*

Varšava, povijesna gradska jezgra (1980; 2013)

Zamość, stari grad (1992)

Malbork, utvrđeni dvorac (1997)

Toruń, stara gradska jezgra (1997)

◇Kalwaria Zebrzydowska, hodočasničko središte (1999)

◇crkve u Jaworu i Świdnici (2001)

◇drvene crkve Małopolskoga vojvodstva (2003)

◇Muskauer Park/Park Muzakowski (2004)*

◇Hala Stulecia (Hala stoljeća) ili Hala Ludowa (Narodna hala) u Wrocławu (2006)

◇drvene crkve u području Karpata u Poljskoj i Ukrajini (2013)*

Portugal

Angra do Heroísmo (Azori), središnji dio grada (1983)

Tomar, samostan Convento de Cristo (1983)

Batalha, samostan (1983)

Lisabon, crkva i samostan sv. Jeronima te Toranj u četvrti Belém (1983; 2008)

Évora, povijesna gradska jezgra (1986)

Alcobaça, samostan (1989)

Sintra (1995)

Porto (Oporto), povijesna gradska jezgra (1996)

◇dolina Côa i Siega Verde, prapovijesni crteži u stijeni (1998; 2010)

Madeira, lovorove šume (1999)

Alto Douro, vinogradarsko područje (2001)

Guimarães, povijesna gradska jezgra (2001)

◇otok Pico, vinogradarsko područje (2004)

Elvas, stari grad i njegove utvrde (2012; 2013)

◇Sveučilište Coimbra (2013)

Rumunjska

○delta Dunava (1991)

◇crkve okruga Suceava (1993; 2010)

◇Horezu, manastir (1993)

◇sela u Transilvaniji s utvrđenim crkvama (1993; 1999)

◇dačke utvrde na planini Orăştie (1999)

◇Sighişoara, povijesna gradska jezgra (1999)

◇drvene crkve Maramureşa (1999)

Rusija

Sankt Peterburg, povijesna gradska jezgra i drugi arhitektonski spomenici u okolici (1990; 2013)

◇Kiži, otok-arhitektonski spomenik u jezeru Onega (1990)

Moskva, Kremlj i Crveni trg (1990)

Solovecki otoci, manastiri, crkve i drugi arhitektonski spomenici (1992)

Veliki Novgorod i okolica, arhitektonski i dr. spomenici (1992)

Vladimir i Suzdalj, arhitektonski spomenici (1992)

Sergijev Posad, Trojice-Sergijeva lavra (1993)

◇crkva u selu Kolomenskoe kraj Moskve (1994)

○netaknuta šuma Republike Komi (1995)

Bajkalsko jezero (1996)

○vulkani Kamčatke (1996; 2001)

○područja planine Altaj (1998)

○Zapadni Kavkaz (1999)

◇pješčani prud Kuršijų Nerija/Kuršskaja kosa, kulturni krajolik (2000)*

◇Ferapontov manastir u Vologodskoj oblasti (2000)

Kazanj, kremlj (2000)

○planina Sihote Alin (2001)

Derbent (2003)

○bazen jezera Uvs Nuur (Ubsu Nur) (2003)*

Moskva, Novodevički manastir (2004)

○rezervat otoka Vrangel (2004)

Jaroslavlj, povijesna gradska jezgra (2005)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

○visoravan Putorana (2010)

○Stupovi Lene, nacionalni park (2012)

Salvador

◇Joya de Cerén, arheološki lokalitet (1993)

San Marino

◇San Marino, povijesno središte i Monte Titano (2008)

Saudijska Arabija

◇Al-Hijr (Madâin Sâlih), arheološki lokalitet (2008)

◇ad-Dir'iyah, područje At-Turaif (2010)

◇Hidžr (Madā’in Ṣāliḥ), arheološki lokalitet (2008)

◇Dirija (Ad-Dir‘iyya), područje Turejf (Ṭurayf) (2010)

Sejšeli

○atol Aldabra (1982)

○rezervat prirode Vallée de Mai na otočiću Praslin (1983)

Senegal

◇otok Gorée (1978)

○nacionalni park Niokolo-Koba (1981)

○Djoudj, ornitološki rezervat (1981)

◇grad i otok Saint Louis (2000; 2007)

◇Senegambija, megalitička arhitektura (2006)*

◇delta Salouma (2011)

◇zemlja Bassarija, kulturni krajolik Bassarija, Bedika i Fulbi (2012)

Sirija

Damask, stari dio grada (1979; 2011)

Bosra, arheološki lokalitet (1980)

Palmira, arheološki lokalitet (1980)

Alep, stari dio grada (1986)

◇križarske utvrde Crac des Chevaliers (Qal‘at al-Hisn) i Saladinova utvrda (Qal‘at Salah al-Din) (2006)

◇antička sela sjeverne Sirije (2011)

Sjedinjene Američke Države

◇nacionalni park Mesa Verde (1978)

○nacionalni park Yellowstone (1978)

○nacionalni park Everglades (1979)

○nacionalni park Grand Canyon (1979)

◇Independence Hall u Philadelphiji (1979)

○parkovi Kluane, Wrangell-St. Elias, Glacier Bay i Tatshenshini-Alsek (1979; 1992., 1994)*

○nacionalni park Redwood (1980)

○nacionalni park Mammoth Cave (1981) (Mamutska špilja)

○nacionalni park Olympic (1981)

◇Cahokia Mounds, pretkolumbovsko naselje (1982)

San Juan i utvrda La Fortaleza u Portoriku (1983)

○nacionalni park Great Smoky Mountains (1983)

◇New York, Kip slobode (1984)

○nacionalni park Yosemite (1984)

◇područje kulture Chaco u New Mexicu (1987)

○nacionalni park Hawaii Volcanoes (1987) (Havajsko otočje)

Charlottesville, Monticello i zgrada University of Virginia (1987)

◇pueblo Taos u New Mexicu (1992)

○nacionalni park Carlsbad Caverns (1995)

○nacionalni parkovi Waterton i Glacier (1995)*

62752Papahānaumokuākea (2010)

◇monumentalni zemljani spomenici Poverty Pointa (2014)

◇franjevačke misije u San Antoniju (2015)

◇arhitektura XX. st. Franka Lloyda Wrighta (2019)

Slovačka

Banská Štiavnica (1993)

Levoča i dvorac Spišský hrad s okolnim spomenicima (1993; 2009)

◇Vlkolínec, tradicionalno selo (1993)

○špilja Aggtelek/Slovački krš (1995; 2000; 2008)*

◇Bardejov, stari grad (2000)

○bukove šume Karpata i Njemačke (2007; 2011)*

◇drvene crkve u slovačkom dijelu Karpata (2008)

Slovenija

○Škocjanske jame (1986) (Škocjan)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)*

Almadén (Španjolska) i Idrija, rudnici žive (2012)*

Solomonski Otoci

○atol Rennell (1998)

Srbija

Ras (Stari Ras) i Sopoćani (1979)

◇manastir Studenica (1986)

◇srednjovjekovni spomenici na Kosovu (Dečani, manastir Pećke patrijaršije, Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu) (2004; 2006)

◇Gamzigrad-Romuliana, palača rimskoga cara Galerija (2007) (Romuliana)

Srednjoafrička Republika

○nacionalni park Manovo-Gounda St. Floris (1988)

○Sangha, nacionalni parkovi Lobéké, Dzanga-Ndoki i Nouabalé-Ndoki (2012)*

Sudan

◇planina Barkal i područje Napata, arheološki lokaliteti (2003)

Meroe, arheološki lokalitet (2011)

Surinam

○rezervat prirode Centraal Suriname (2000)

Paramaribo, povijesna jezgra (2002)

Sveta Lucija

○vulkanske planine Piton (Gros i Petit Piton) (2004)

Sveti Kristofor i Nevis

◇utvrda Brimstone Hill, nacionalni park (1999)

Španjolska

Granada, Alhambra, palača Generalife i četvrt Albayzín (1984; 1994)

Burgos, katedrala (1984; 2013)

Córdoba, povijesna gradska jezgra (1984; 1994)

El Escorial, dvorac i samostan kraj Madrida (1984)

◇građevine arhitekta Antonija Gaudíja (1984; 2005) (Barcelona)

Altamira, oslikana špilja (1985; 2008)

Oviedo, arhitektonski spomenici (1985; 1998)

Ávila, stara gradska jezgra (1985; 2007)

Segovia, stara gradska jezgra i akvedukt (1985)

Santiago de Compostela (1985)

○nacionalni park Garajonay na otoku Gomera (1986)

Toledo (1986)

◇mudéjarska arhitektura u Aragoniji (1986; 2001) (Teruel; Zaragoza)

Cáceres, stara gradska jezgra (1986)

Sevilla, katedrala, alkazar i Archivo General de Indias (1987; 2010)

Salamanca, stari grad (1988)

◇samostan Santa Maria de Poblet (1991)

Mérida, antički spomenici (1993)

◇Put sv. Jakova (za Santiago de Compostela) (1993)

◇samostan Santa María de Guadalupe (1993)

○nacionalni park Doñana (1994; 2005)

Cuenca, utvrđeni grad (1996)

Valencia, Burza svile (La Lonja de la Sede) (1996)

◇Las Médulas, antički rudnik zlata (1997)

Barcelona, Palača katalonske glazbe i bolnica Santa Creu i Sant Pau (1997; 2008)

62752Pireneji, područje oko Mont Perdua (1997; 1999)*

◇San Millán, samostani Yuso i Suso (1997)

◇slike i gravure na stijenama u istočnoj Španjolskoj (1998)

◇dolina Côa i Siega Verde, prapovijesni crteži na stijenama (1998; 2010)*

Alcalá de Henares (1998)

62752Ibiza (1999)

La Laguna (San Cristóbal de La Laguna) (1999)

Tarragona, antički spomenici (Tarraco) (2000)

◇Atapuerca, arheološki lokalitet (2000)

◇Vall de Boí, ranoromaničke crkve (2000)

Elche, datuljne palme (2000)

Lugo, rimske zidine (2000)

◇Aranjuez, kraljevska palača s parkom (2001)

Úbeda i Baeza, renesansna arhitektura (2003)

◇Vizcaya, most između gradova Portugalet i Las Arenas (2006)

○nacionalni park Teide (2007)

◇Herkulov toranj u La Coruñi (2009)

◇Serra de Tramuntana, kulturni krajolik (2011) (Mallorca)

Almadén i Idrija (Slovenija), rudnici žive (2012)*

Šri Lanka

Polonnaruwa, stari grad (1982)

Sigiriya, arheološki lokalitet (1982)

Anurādhapura, sveti grad (1982)

Galle, stari dio grada s utvrdama (1988)

Kandy, sveti grad (1988)

○šumski rezervat Sinharaja (1988)

◇Dambulla, špiljski hram (Zlatni hram) (1991)

○Središnja visoravan Šri Lanke (2010)

Švedska

◇Drottningholm, kraljevska rezidencija kraj Stockholma (1991)

◇Birka (otok Björkö) i Hovgården (otok Adelsö), arheološki lokaliteti (1993)

◇Engelsberg, talionice željeza (1993)

◇Tanum, petroglifi (1994)

Stockholm, groblje Skogskyrkogården (1994)

Visby, hanzeatski grad (1995)

◇crkveno selo Gammelstad kraj Luleå (1996)

62752područje Laponije (Gällivare, Arjeplog i Jokkmokk) (1996)

Karlskrona, ratna luka (1998)

◇kulturni krajolik južnog Ölanda (2000)

○finsko otočje Kvarken i švedska obala Botničkoga zaljeva (2000; 2006)*

Falun, rudarsko područje (bakar) (2001)

◇radiopostajaVarberg kraj Grimetona (2004)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

◇urešene farme Hälsinglanda (2012)

Švicarska

Müstair, benediktinski samostan (1983)

Sankt Gallen, samostan s katedralom i knjižnicom (1983)

Bern, stara gradska jezgra (1983)

Bellinzona (2000)

○područje Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2001; 2007) (Jungfrau; Aletschgletscher)

○Monte San Giorgio, morski fosili iz trijasa (2003; 2010)*

◇Lavaux, vinogradarski kraj (2007)

◇Retijska pruga u krajoliku Albula / Bernina (2008)*

○Arena Sardona (navlaka Glarus) (2008)

◇urbanizam urarskih gradova La Chaux-de-Fonds i Le Locle (2009)

◇prapovijesne naseobine sojenica oko Alpa (2011)*

Tadžikistan

◇Sarazm, arheološki lokalitet (2010)

○Tadžik, nacionalni park (2013)

Tajland

Phra Nakhon Si Ayutthaya, povijesni grad (1991)

◇Sukhothai, povijesni lokalitet (1991)

○zaštićena područja Thungyai i Huai Kha Khaeng (1991)

◇Ban Chiang, arheološki lokalitet (1992)

○šumsko područje Dong Phayayen-Khao Yai (2005)

Tanzanija

Ngorongoro, zaštićeno područje (1979; 2010)

◇ruševine gradova Kilwa Kisiwani i Songo Mnara (1981)

○nacionalni park Serengeti (1981)

○rezervat Selous (1982; 2012)

○nacionalni park Kilimandžaro (1987)

Zanzibar, grad (2000)

◇Kondoa, oslikane špilje kraj Arushe (2006)

Togo

◇Koutammakou, zemlja Batammariba (2004)

Tunis

◇amfiteatar u El Djemu (1979; 2010)

Tunis, medina (1979; 2010)

Kartaga, antički grad (1979)

○nacionalni park Ichkeul (1980)

Kerkwan (Kerkouane), punski grad i nekropola (1985; 1986)

Kairouan (1988; 2010)

Sousse, medina (1988; 2010)

Thugga (Dougga), antički grad (1997)

Turkmenistan

◇Merv, stari grad kraj današnjega grada Mary (1999)

◇Kunya-Urgenč (Stari Urgenč), ruševine staroga grada (2005)

◇Nisa, partski utvrđeni grad (2007)

Turska

62752nacionalni park Göreme i Kapadocija (1985)

Divriği, džamija i bolnica (1985)

Istanbul, povijesna gradska jezgra (1985)

◇Hatuša, hetitski grad (1986) (Boğazkale)

Nemrut Dağı, mauzolej kralja Antioha i golemi kipovi (1987)

62752Hierapolis-Pamukkale, antički grad i okolica (1988) (Pamukkale)

Ksant, antički grad sa svetištem božice Leto (1988)

◇Safranbolu (1994)

Troja, arheološki lokalitet (1998)

◇džamija Selimija u Edirneu (2011)

Çatalhöyük, arheološki lokalitet (2012)

Uganda

○nacionalni park Bwindi Impenetrable (1994)

○nacionalni park Ruwenzori (1994)

◇Kasubi, grobnice kraljeva Buganda (2001)

Ujedinjeni Arapski Emirati

◇Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud i oaze u Al Ainu (2011)

Ukrajina

Kijev, crkva sv. Sofije, Kijevsko-pečerska lavra i dr. spomenici (1990; 2005)

Lavov, stara gradska jezgra (1998; 2008)

◇Struveov geodetski luk, lanac geodetskih točaka za triangulaciju (2005)*

○bukove šume Karpata i Njemačke (2007; 2011)*

Černovci, rezidencija bukovinsko-dalmatinskih metropolita (danas Sveučilište Jurija Fedkoviča) (2011)

Hersonez Taurički i njegova chora (2013)

◇drvene crkve u području Karpata u Poljskoj i Ukrajini (2013)*

Urugvaj

◇Colonia del Sacramento, povijesna gradska četvrt (1995)

Uzbekistan

Hiva, stari dio grada Ičan-Kala (1990)

Buhara, stara gradska jezgra (1993)

◇Šahrisabz, stari dio grada (2000)

Samarkand, stari dio grada (2001)

Vanuatu

◇ područje Roija Mate (2008)

Vatikan

◇povijesna gradska jezgra Rima s eksteritorijalnim arhitektonskim objektima Vatikana i crkva sv. Pavla izvan zidina (1980; 1990)*

Vatikan, grad (1984)

Velika Britanija i Sjeverna Irska

◇Gwynedd, dvorci i zidine (1986)

Durham, dvorac i katedrala (1986; 2008)

Giant’s Causeway, prirodni bazaltni bedem (1986)

◇Ironbridge Gorge, industrijski krajolik u klancu rijeke Severn (1986) (→ Telford; Shropshire)

62752Saint Kilda, otočje (1986; 2004., 2005)

Stonehenge i Avebury, megalitički spomenici (1986; 2008)

◇kraljevski park Studley i ruševine opatije Fountains (1986; 2012) (Ripon)

◇palača Blenheim kraj Oxforda (1987)

Bath (1987)

◇granice Rimskoga Carstva (limes) (1987; 2005; 2008)*

London, Westminsterska palača, Westminsterska opatija i crkva St. Margaret (1987; 2008)

Canterbury, katedrala, opatija St. Augustine i crkva St. Martin (1988)

○atol Henderson uz otok Pitcairn u Tihom oceanu (1988)

London, tvrđava Tower (1988)

Gough, otok u skupini Tristan da Cunha (1995; 2004)

Edinburgh, stari i novi dio grada (1995)

Greenwich u Londonu (1997)

Orkneyski otoci, neolitički spomenici (1999) (Mainland)

◇Blaenavon, industrijski krajolik (2000)

◇grad St. George na Bermudskim otocima (2000)

◇dolina rijeke Derwent, predionice pamuka (2001)

○obala Dorseta i istočnog Devona (2001) (Portland)

◇New Lanark, radničko naselje kraj Lanarka (2001)

◇Saltaire, povijesno industrijsko naselje (2001)

London, kraljevski botanički vrtovi i Kew Gardens (2003)

◇rudarski krajolik Cornwalla i zapadnog Devona (2006)

◇akvedukt Pontcysyllte (2009)

Venezuela

Coro, grad i luka (1993)

○nacionalni park Canaima (1994)

Caracas, sveučilišni grad (2000)

Vijetnam

Hue, stari grad, grobnice (1993)

○zaljev Ha Long, krški reljefni oblici (1994; 2000)

◇Hoi An, stari grad (1999)

◇hram My Son (1999)

○nacionalni park Phong Nha-Ke Bang (2003)

Hanoi, središnji dio carske citadele Thang Long (2010)

◇citadela dinastije Hồ (2011)

Zambija

Viktorijini slapovi (Mosi-oa-Tunya) (1989)*

Zimbabve

○nacionalni park Mana Pools, safari-područja Sapi i Chewore (1984)

◇Veliki Zimbabwe, ruševine staroga grada (1986)

Khami, ruševine grada plemena Rozwi (1986)

Viktorijini slapovi (Mosi-oa-Tunya) (1989)*

◇Matobo Hills, kraj s prapovijesnim i povijesnim naseljima (2003)

Legenda:

○ prirodna baština

◇ kulturna baština

62752 kulturna i prirodna baština

*dobro na teritoriju dviju ili više država

(1992x; 1999xx, 2007xx) – x godina uvrštenja dobra na popis– xx godine proširenja ili preinaka zaštićenoga dobra

Citiranje:
Svjetska prirodna i kulturna baština. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59130>.