Upit funkcija, pronađeno natuknica: 640

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

funkcija kompleksne varijable

funkcija kompleksne varijable, funkcija kojoj je argument z kompleksna varijabla z = x + iy. Funkcija ...

metrika (matematika)

metrika (funkcija udaljenosti) (znak d), u matematici, funkcija u metričkom prostoru koja svakomu paru ...

Abelova funkcija

Abelova funkcija (po Nielsu Henriku Abelu), poopćenje eliptične funkcije jedne kompleksne varijable ...

algebarska funkcija

algebarska funkcija, funkcija f = f (x1, …, xn) varijabli x1, …, xn koja zadovoljava jednadžbu F (y, x1, …, xn) = 0, ...

analitička funkcija

analitička funkcija, općenito svaka funkcija kojoj je područje definicije otvoren skup i koja u svakoj ...

arkus funkcija

arkus funkcija (ciklometrijska funkcija, lučna funkcija), inverzna trigonometrijska funkcija suženja ...

biharmonična funkcija

biharmonična funkcija, funkcija u(x) = u(x1 , … xn) realnih varijabli određenih u području D euklidskog ...

eksponencijalna funkcija

eksponencijalna funkcija (prema lat. exponere: izložiti; razložiti) (znak ax), funkcija realne varijable ...

harmonička funkcija

harmonička funkcija, svaka funkcija f definirana u nekom dijelu prostora (ili ravnine) koja ima neprekidne ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|