Upit Azija, pronađeno natuknica: 81

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

Mala Azija

Mala Azija ili Anatolija, poluotok u zapadnom dijelu Azije, između Crnoga, Mramornoga, Egejskoga i Sredozemnoga ...

Agatija

Agatija (zvan Skolastik, grčki Ἀγαϑίας Σχολαστιϰός, Agathías Skholastikόs, latinizirano Agathias Scholasticus), ...

aldrovanda

aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa), mesožderna vodena biljka trajnica iz por. rosika (Droseraceae). ...

Aleksandar III. Veliki

Aleksandar III. Veliki (grč. Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, Aléksandros ho Mégas), makedonski kralj (Pela, 356. pr. Kr. ...

Aleuti (otoci)

Aleuti, otočni niz u sjevernome dijelu Tihoga oceana, između poluotoka Aljaske (Sjeverna Amerika) i ...

amfiteatar

amfiteatar (grčki ἀμφıϑέατρον), u rimsko doba, kružna ili eliptična monumentalna građevina, u kojoj ...

Anakreont

Anakreont (grčki Ἀναϰρέων, Anakréon), grčki lirski pjesnik (Tej, Mala Azija, oko 582. pr. Kr. – ?, oko ...

Antiohija (Karija)

Antiohija (grčki Ἀντıόχεıα, Antiókheia), antički grad u Kariji, Mala Azija, na rijeci Meandru (danas ...

Apameja (Turska)

Apameja (grč. Ἀπάμεıα, Apámeia), antički grad na rijeci Meandru u Frigiji (Mala Azija); danas ruševine ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9